Lưu trữ

Posts Tagged ‘CA Hải Phòng’

Giải phẫu tuyên bố của Nguyễn Hữu Ca – Giám đốc CA Hải Phòng

Trần An Lộc (danlambao) – Theo dõi diễn biến xảy ra trong vụ anh Đoàn Văn Vươn ở Tiên Lãng, người ta không không khỏi suy nghĩ lẫn ngỡ ngàng rồi phẫn nộ trước phát biểu của ông Đỗ Hữu Ca, Giám Đốc Công an Hải Phòng, đăng trên báo lề đảng VnExpress.net, trong bài báo:“Giám đốc Công an Hải Phòng không hài lòng về vụ cưỡng chế”, như sau: “Khi chúng tôi cưỡng chế, người dân nơi đây rất đồng tình. Tuy nhiên vụ việc có cái dở đó là tổ công tác khá chủ quan, không lường hết được các tình huống. Từ sau hòa bình đến nay, người dân Tiên Lãng khá thuần nên huyện nghĩ rằng không có việc chống đối như thế”, Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca nói.”
Quả là khẩu khí của một đấng chức quyền nặng ký. Miệng nhà quan thiệt có gang có thép.

Vậy gang ở chỗ nào? Thép ở nơi mô?

Câu nói của ông Ca có 3 ý chính:

1) Người dân nơi đây rất đồng tình với việc cưỡng chế.
2) Vụ việc có cái dở: chủ quan, không lường hết được các tình huống.
3) Người dân Tiên Lãng khá thuần.

Xin quí bạn bỏ qua cho cái ý thứ nhất, vì đây là câu nói quen miệng của các ông họ hàng nhà Cộng sản. Nói mà không cần chứng minh. Mà cũng không biết được rằng khẳng định một việc không có thật là bỉ ổi. Vậy xin quí vị rộng lòng tha thứ.

Cái ý thứ 2 mới là cái chúng ta cần đào sâu. Vậy để dễ theo dõi, người viết xin có vài lời về cái ý thứ ba trước, rồi trở lại ý thứ 2 sau.

Trong ý thứ 3 thì ông Ca cho rằng người dân Tiên Lãng “khá thuần”.
Xem chi tiết…

Advertisements